ผู้ช่วยทันตแพทย์

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 18,000 – 22,000 บาท

อัตรา 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

ตําแหน่งงานนี้ พิจารณาผู้มีประสบการณ์ตรงเท่าน้ัน

1. ประสานงานกับคุณหมอ ช่วยงานทันตกรรมให้กับทันตแพทย์ตามความถนัดเฉพาะทาง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนการรักษา เตรียมเอ็กซเรย์และดูแลทําความสะอาดจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการคิดงานเผื่อทีมทั้งหัวหน้าผู้ช่วย และคุณหมอได้
4. ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องทันตกรรมกับคนไข้ได้ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานหลังจากผ่านทดลองงานดังนี้

1. ค่า Commission, Incentive
2. ค่างานแล็บ, ค่าหัตถการ
3. การันตีรายได้, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จํากัดเพศ อายุระหว่าง 22-35 ปี ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีประสบการณ์การทํางานในคลินิก 1 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้เรื่องเครื่องมือทันตกรรม หรือสต๊อกสินค้าทันตกรรม พิจารณาทันที

ติดต่อ

คุณอนุกูล ประดิษฐเขียน (แผนกทรัพยากรบุคคล)

บริษัท คอสเดนท์ จํากัด

เลขที่ 365/27 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 063-081-2902

LINE ID: 0630812902

Job Location: สาขาพระราม 9 สาขาสยาม

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top